Aktualności

Mamy rok 2018. W roku tym obchodzimy 650 -lecie miasta Wieruszowa

Na temat początków naszego miasta istnieją 2 różne wersje, oraz legenda. W rozmowie jaką przeprowadził p. Marcin Jarczak z p. Klemensem Żubrem/Ziemia Wieruszowska Nr 9/12/wrzesień 1955/ p. Żuber, znany pasjonat historii Wieruszowa mówi; ”Wieruszów istnieje 2700 lat.  W swej historii miał 11 nazw. Pierwsza nam znana pochodzi z mapy Ptolemeusz i nosi nazwę Arsonium. Pierwsza zaś nazwa zbliżona do dzisiejszej to – Wirusa – od indoeuropejskiego słowa -wi-woda i -rusa-rusza/woda się rusza/. Pierwsza lokacja Wieruszowa nie była w dzisiejszym miejscu, ale w okolicach dzisiejszej Kuźnicy Skakawskiej. Z jednej strony Stary Wieruszów otaczała rzeka Prosna, z drugiej Niesób, a od strony południowej były bagna. Stary Wieruszów istniał do 1442 r.

Z kolei Leon Koczy w swojej pracy „Dzieje miasta Wieruszowa” pisze; ”…Jeżeli chodzi o nazwę osady to nie ma dwóch zdań że pochodzi ona od nazwiska założycieli -Wieruszów”, tak jak nazwy Wielichowo -od  Wielicha, a Bolechowo z imienia Bolecha  powstały” I dalej „Z nazwą osady spotykamy się po raz pierwszy w r 1368 podczas erekcji kościoła i w czasie ugody między plebanem wieruszowskim a Klemensem, dziedzicem miasteczka Wieruszowa, za pośrednictwem biskupa wrocławskiego zawartej” i na następnej stronie” Jak już wspomnieliśmy jest on nazwany miasteczkiem w roku 1368 podobnie jak w roku 1401”

A co mówi  o pochodzeniu nazwy Wieruszów wśród ludzi przyjęta legenda.W niej podobno dwóch braci nienawidzących się, a bez siebie żyć nie mogących, zakładali i budowali nasz gród. Starszy był panem w Zamku a drugi młodszy mieszkał pod zamkiem czyli na Podzamczu. Młodszy wskazywał na zamek i mówił-Tam mieszka mój brat z a w i e r u s z o n y. I od tego wyrazu wywodzi się nazwa naszego miasteczka.

Mijały lata. Zbliżał się rok 1968. Okrągła rocznica 600 lat istnienia Wieruszowa. Lokalni patrioci postanowili uczcić tę doniosłą rocznicę. Władze lokalne podjęły uchwałę o ustawieniu obelisku w centralnym punkcie Rynku. Projektantem obelisku był  mgr inż. arch. Bronisław  Dybek. Granit na wykonanie obelisku przywieziono prawdopodobnie z Wrocławia. Kto był wykonawcą postumentu, niestety nie udało mi się  dowiedzieć. 15 czerwca 1968 r odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej po czym dokonano uroczystego odsłonięcia obelisku. Znamienny fakt z historii naszego miasta znalazł odpowiednie uhonorowanie. Nadszedł rok 1990. Podjęto decyzję o usunięciu obelisku i postawieniu w tym miejscu figury patrona strażaków św. Floriana.  Gdy powstała koncepcja rewitalizacji wieruszowskiego Rynku. Przewidziano w okolicy dzisiejszego zegara kwaterę na umieszczanie  form  mówiących o historii  Wieruszowa. Dobrze byłoby gdyby odnalazły się fragmenty obelisku z 1968 r, które można by umieścić w tym miejscu. W zebranych przeze mnie 530 zdjęciach historii Wieruszowa z lat 1900 -2000 znajdują się również zdjęcia z opisywanego wydarzenia.

Opracował Zenon Szacfajer

Zdjęcia ze zbiorów Wieruszowskiego Domu Kultury

· 30 stycznia 2018 · 13:29