Aktualności

Park 650-lecia posadzony – dziękujemy

To był aktywny poniedziałek. W Wieruszowie przy ul. Żydowskiej zebrały się władze miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji, placówki oświatowe oraz mieszkańcy miasta , którzy posadzili 650 dębów czerwonych na Jubileusz 650 -lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Akcję zorganizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie wspólnie z Urzędem Miejskim oraz leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach.
Pierwsi chętni do sadzenia drzew pojawili się na wyznaczonym przez gminę terenie już o 10.00.

Były powitania, krótkie przemówienia i refleksje.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Michał Marchwiak przeciął wstęgę na pamiątkowej tablicy, burmistrz oraz poszczególni przedstawiciele sadzili dęby.

Oprócz placówek oświatowych nie zabrakło reprezentantów Komendy Powiatowej Policji- inspektora Grzegorza Dzierzgowskiego oraz oficera prasowego Damiana Pawlaka , wicestarosty Powiatu Wieruszowskiego Pana Mirosława Urbasia, Pana Dariusza Góreckiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Radnych Rady Miejskiej a także przedstawiciela Cechu Rzemiosł Różnych w osobie Pana Adma Musiały. Z Wieruszowskiego Domu kultury przybył dyrektor Pan Bogusław Kurzyński , nie zabrakło lokalnych mediów, które również posadziły swój dąb.

Do sadzenia wykorzystanych zostało 650 sadzonek dębów czerwonych przekazanych przez Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach .

Wybór gatunków przygotowanych do posadzenia nie jest przypadkowy. Dęby są długowieczne a zatem będą trwałe wobec przemijającej rzeczywistości a posadzony park w perspektywie wieloletniej będzie służył jeszcze kolejnym pokoleniom.

Być może za kilkadziesiąt lat to właśnie my przyprowadzimy tu swoje wnuki i powiemy, że posadziliśmy te drzewa – mówi Ewa Szandała, kierownik MGOPS. W to historyczne wydarzenie zaangażowali się również pracownicy socjalni naszego Ośrodka , Panie Anna Jurek, Aneta Kmiecik – Gwizdek oraz Magdalena Hodyjas, za co serdecznie dziękuję, mówi kierownik.

Wspólne sadzenie lasu to akcja nie tylko jubileuszowa, ale też edukacyjna i przede wszystkim rekreacyjna. Na zmęczonych wysiłkiem czekały po pracy kiełbaski. Pogoda dopisała dzięki czemu wspólnie mogliśmy tworzyć historię miejsca w którym żyjemy.

MGOPS w Wieruszowie jako koordynator wydarzenia serdecznie dziękuje:
Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu w Siemianicach
Burmistrzowi Rafałowi Przybyłowi
Z-cy burmistrza Renacie Świeściak
Pracownikom UM – Wydział Promocji
Samorządowi Powiatu Wieruszowskiego
Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie
Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
Cechowi Rzemiosł Różnych
Przewodniczącemu i Radnym Rady Miejskiej
Młodzieżowej Radzie Miejskiej
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
Szkole Podstawowej w Pieczyskach
Szkole Podstawowej w Teklinowie
Szkole Podstawowej w Wyszanowie
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Turystyki w Wieruszowie
Dyrektorowi WDK – Bogusławowi Kurzyńskiemu
Przybyłym mieszkańcom.

Więcej zdjęć: Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=T6vc6-W_fNA

· 26 kwietnia 2018 · 10:25