Aktualności

Spotkanie organizacyjne Jubileuszu 650-lecia Wieruszowa

8 grudnia 2017 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się otwarte spotkanie w związku ze zbliżającym się rokiem Jubileuszu 650-lecia. Zbliżające się obchody są okazją zarówno do świętowania, jak i pokazania aktywności społecznych. Celem spotkania było przedstawienie Komitetu Organizacyjnego w skład, którego wchodzi Wieruszowski Dom Kultury, Wydział Promocji i Rozwoju i szkoły gminne, a także Komitetu Honorowego, do którego wyrazili chęć udziału Panowie: Zenon Szacfajer, Piotr Grądziel i Andrzej Olbromski. Członkowie Komitetu Honorowego będą brali udział w wydarzeniach zaplanowanych w ramach obchodów Jubileuszu. Zebranych zapoznano z kalendarium imprez głównych oraz komplementarnych. Kalendarz imprez o charakterze patriotycznym, religijnym, edukacyjnym i rekreacyjno-sportowym oraz kulturalnym został wypracowany podczas wielu spotkań komitetu organizacyjnego, zawiera on takie ramy programowe, które spełnią oczekiwania i przyniosą satysfakcję każdej grupie odbiorców. Wspólna dyskusja o czekającym nas Jubileuszu zakończyła piątkowe spotkanie.

· 29 grudnia 2017 · 13:00