Program obchodów

Styczeń

– I tydzień stycznia – Koncert Noworoczny inaugurujący rok 650 lecia

– Gminny konkurs dla klas IV- VII „ Kalendarium Wieruszowa” – graficzna oś czasu – SP Teklinów

– Koncert Kolęd z okazji Dnia Dziadka i Babci

Luty

– Od stycznia do marca warsztaty plastyczne dla dzieci – Herb Wieruszowa- WDK

-Powiatowy konkurs ortograficzny dla uczniów kl. VII  oraz II, III Gimnazjum- SP 3

– Dyskoteka na lodowisku

– „kreatywnie i wesoło” warsztaty plastyczne podczas ferii 2018 – wykonanie prac plastycznych z cyfra 650 i wystawa w MGOPS

Marzec

– Gminny konkurs plastyczny „Zabytki Ziemi Wieruszowskiej” dla klas VII SP i II, III Gimnazjum. SP 2 Wieruszów- 14.03.2018r.

– Nakręć VLOG – „Dzień z życia Wieruszowa” ogłoszenie konkursu dla młodzieży

– lekcje historii- „Wieruszów średniowieczny”

– Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych -„Sen o moim mieście” – Przedszkole nr3

Kwiecień

– Od kwietnia do czerwca projekt fotograficzny (wycieczka, warsztaty, konkurs, wystawa)- WDK

– Przedstawienie teatralne „ Wieruszów od powstania do współczesności” WDK- 20.04.2018r. SP1 Wieruszów.

-12 .04.- XVIII Powiatowe Prezentacje Teatralne – WDK

– Konkurs komputerowy – prezentacja pt. „ 650-lecie Wieruszowa”- SP Pieczyska

-15.04 – wyścig kolarski – Wieruszów-Kalisz – GOSiT

-21.04. – udział mieszkańców Wieruszowa w rekonstrukcji historycznej „Pociąg repatriantów” organizowanej przez Stowarzyszenie OLSENSIUM

– „650 drzewek na 650 lat Wieruszowa” ( obsadzenie wskazanego przez Gminę terenu) akcja organizowana przez MGOPS

Maj

1 maja – Jubileuszowa majówka :

 – Koncerty: Śląskie szlagiery, disco polo, ManuFUNKtura, dyskoteka

-12.05. –„Z książką na walizkach”-finał wojewódzki, promocja książki o Wieruszu – Biblioteka

– 15.05. – Korowód przedszkolaków ulicami miasta

– Występ zespołu muzycznego Libero- pieśni regionalne. Montaż słowno- muzyczny. SP Wyszanów

-„Matematyczne wędrówki po Ziemi Wieruszowskiej”- powiatowy konkurs matematyczny. SP3 Wieruszów

– Festiwal Kolorów

– Turniej Piłki Nożnej maj/czerwiec

– Majówka

Czerwiec

-1.06. – Wieruszów średniowieczny – miasteczko rycerskie (WDK, GOSiT, MGOPS,Biblioteka)

-„Powiatowy konkurs wiedzy o Wieruszowie”  dla klas II, III Gimnazjum- 7.06.2018r. – SP2 Wieruszów.

– Nasz 650 elementowy piktogram WIERUSZÓW  (czerwiec 2018 z okazji Dnia Dziecka)  – SP Pieczyska

– Gminny Dzień Dziecka

-23-24.06 -Cermidła na szlaku bursztynowym- warsztaty artystyczne

                   Koncert Grohman Orchestra, Noc Kupały

                   Letni koncert Grohman Orchestra

Lipiec

– Spływ kajakowy bursztynowym szlakiem- GOSiT

– Organizacja pleneru malarskiego- „Wieruszów miasto nad Prosną”

Sierpień

– Projekt  pn. „650 latawców na urodziny miasta”  – SP Pieczyska

– Dymanie Drezynami 2018

– Kolory Polski (26.08.2018r.)

Wrzesień

– okazjonalne wydawnictwo – Biblioteka

– II Bieg uliczny Wieruszów – GOSiT

– Gra miejska „Po obu stronach Prosny”– Harcerze

-„Smaki tradycji”- Biblioteka

– Wystawa fotograficzna o tematyce historycznej

– Classic Spot

– 30.09.2018 Uroczysta sesja jubileuszowa -odsłonięcie pamiątkowego obelisku

  oraz osadzenie przy obelisku „Kapsuły czasu”

Październik

– Gminny konkurs wiedzy o Wieruszowie – 26.10.2018r. kl. IV-VI oraz VII- VIII. SP 1 Wieruszów

– Widowisko plenerowe-„Wieruszowski Jarmark 100 lat temu”- WDK

– Wystawa prac konkursowych  i fotograficznych laureatów ze wszystkich szkół (w Urzędzie Miasta)

– koncert muzyki żydowskiej zespół „Szalom Chełm”

Listopad

– Konkurs wiedzy o Wieruszowie – dzieci starsze – Przedszkole nr 1

– Gminne dyktando jubileuszowe dla dorosłych. 15.11.2018r. dla dzieci w szkole, 16.11.2018r. dla dorosłych w WDK – SP1 Wieruszów.

– Przygotowanie Poloneza rozpoczynającego uroczystości listopadowe- 11.11.2018r. SP 1 Wieruszów.

– Rajd rowerowy MTB – GOSiT

– Ognisko Patriotyzmu – 100 lat niepodległości – (WDK, SP 1 Wieruszów)

– MGOPS na Senioraliach – seniorzy z pasją na Jubileusz

– SENIORALIA 2018 –Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grudzień

– Przedstawienie teatralne  dla przedszkolaków- 4,5. 12.2018r WDK – SP3 Wieruszów.

– „Życie nastolatków jest w telefonie- 650-98-400”- grupa NaOpak FM opracuje profil w socjal media, snapchat, z filmikami promującymi wydarzenia

– Projekt 650 pierników na 650-lecie (MGOPS)