Aktualności

Z kronik Marcela Kowalczyka (6)

Lata 1945/1950

Druga wojna światowa jakkolwiek zahamowała rozwój sportu w Wieruszowie to jednak nie zniweczyła jego dotychczasowego dorobku. Jeszcze dobrze nie ucichły działania wojenne a w 1945 roku dochodzi do dwóch interesujących spotkań z drużyną żołnierzy Armii Radzieckiej. W obu spotkaniach zwycięstwo przypada zawodnikom dawnego „Czuwaju”. Nie pomogła drużynie radzieckiej pomoc sprowadzona samolotem na mecz rewanżowy.

Mecze z drużyną żołnierzy Armii Radzieckiej zakończyły się naszym zwycięstwem 2:0 i 4:3.

Nie powtarzalna była atmosfera tych spotkań. Wokół boiska wojskowa orkiestra, setki radzieckich żołnierzy, podwójnie szczęśliwi mieszkańcy Wieruszowa – z odzyskanej wolności i z pierwszych spotkań ze swoimi piłkarzami. „Pasternik” wypełniony polowymi kuchniami, wojskowymi samochodami, działami które tak nie dawno gromiły wroga.

Tak wspomina te spotkania Piotr Winkowski.

Do historii przeszły dwa pierwsze mecze z reprezentacją Armii Radzieckiej. Po pierwszym 2:0 dla nas, na następny posiłki sprowadzono samolotem lądujący za torami na łąkach. Ten drugi mecz wygraliśmy także 4:3. Był to rok 1945. Obydwa mecze miały wspaniałą oprawę, z orkiestrą. Sędziował obydwa mecze pułkownik radzieckiej armii.

To był dobry początek i ogromna zachęta dla zawodników.

Zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku dawni działacze „Czuwaju” przystępują do zorganizowania Klubu Sportowego.

Piotr Winkowski – wspomina: Po odzyskaniu wolności z 1945 roku wiosną na zebraniu piłkarzy i kibiców na boisku sportowym p. Mika Franciszek zainicjował do kapelusza zbiórkę pieniężną na reaktywowanie Klubu Sportowego. Postanowiono w pierwszej kolejności kupno nowych kostiumów. (w czasie okupacji sprzęt sportowy „Czuwaju” był przechowywany – zakopany w stodole mojego ojca – stodoła została spalona – wykopano w dobrym stanie tylko buty, płócienne koszulki uległy zniszczeniu). Uczestnicy zebrania postanowili przyjąć nazwę „Prosna”.

I tak wiosną 1945 roku powstaje:

Klub Sportowy „Prosna” w Wieruszowie

którego pierwszym Prezesem zostaje wybrany Piotr Winkowski.

Z chwilą powstania Klubu Sportowego „Prosna” drużyna piłkarska zostaje zgłoszona do rozgrywek mistrzowskich w Poznańskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. KS „Prosna” rozpoczyna rozgrywki w klasie „C”.

· 6 sierpnia 2018 · 10:25